Полезни съвети

Топ 6 на замъците, където живее зимната приказка

Инвестицията в пътешествия и опознаването на света, в който живеем, никога не губи своята стойност. В крайна сметка се раждаме с отворени „бели листи“ пред нас, които изписваме през живота си, за да ги четем и разказваме в онази възраст, през която минава пътят, който ще ни отведе от този свят. Ако можем да перифразираме сентенцията „каквото си направиш“ – с инвестицията в пътешествията ще бъде „каквото си напишеш – това ще четеш“. Спомените си ги правим ние, през целия [……… още]